Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2016

Raport Bieżący nr 41/2016

Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

RAPORT_KWARTALNY_ZA_II_KWARTAL_2016_ROKU-0 (1)