Raport bieżący ESPI nr 9/2016

Data sporządzenia: 2016-07-26

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie istotniej umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry >Observer_

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że doszło do zawarcia istotnej umowy pomiędzy Bloober Team S.A. a Aspyr Media Inc. (dalej: Wydawca) w przedmiocie ustalenia ram współpracy dotyczącej wydania, marketingu i dystrybucji gry >Observer_. Współpraca z Wydawcą będzie obejmować dystrybucję cyfrową jak i pudełkową gry, na terytorium całego świata.