Dzień: 2016-06-25

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2015

25 czerwca 2016

Raport Roczny nr 35/2016 Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2015r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: 24602064_Jednostkowy_raport_roczny_Bloober_Team_S.A.-0 24602064_Zalacznik_nr_1_Sprawozdanie_finansowe_spolki_Bloober_Team_S.A._za_rok_2015-1 24602064_Zalacznik_nr_2_Opinia_i_raport_z_badania_bieglego_rewidenta-2

Read More