Raport bieżący EBI nr 70/2015

Zawarcie istotniej umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry Layers of Fear 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że doszło do zawarcia istotnej umowy pomiędzy Bloober Team S.A. a amerykańskim wydawcą gier komputerowych na świecie (dalej: Wydawca) w przedmiocie ustalenia ram współpracy dotyczącej wydania, marketingu i dystrybucji gry Layers of Fear. Współpraca z Wydawcą będzie obejmować dystrybucję cyfrową jak i pudełkową gry, na terytorium całego świata.
Zasady współpracy między Emitentem a Wydawcą, jak również przyszłego podziału dochodów z komercjalizacji gry w ocenie emitenta są bardzo korzystne – szczególnie w porównaniu do większości podobnych transakcji zawieranych na rynku. Emitent informuje, że pomimo zawarcia umowy zachował pełne prawa do marki. Umowa została zawarta przy pełnym wsparciu reprezentującej Bloober Team agencji United Talent Agency. Tożsamość Wydawcy, ze względów marketingowych, zostanie ujawniona w późniejszym terminie.
O dokładnej dacie premiery gry Layers of Fear Emitent poinformuje w późniejszym terminie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu