Raport bieżący EBI nr 66/2015

Zaktualizowany plan wydawniczy Emitenta 

Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) podaje do informacji planowane daty premier następujących tytułów:

Layers of Fear – styczeń 2016 r.
Scopophobia – drugi kwartał 2016 r.
|MEDIUM| – druga połowa 2016 r.
Niezapowiedziany horror – 2016 r.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu