Raport bieżący EBI nr 64/2015

Korekta raportu bieżącego 63/2015 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2015 z dnia 27 października 2015 r. Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej podano że gra Layers of Fear dystrybuowana będzie za pośrednictwem platformy Nvidia GeForce, podczas gdy właściwą nazwą tej platformy jest Nvidia GeForce Now.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu