Raport bieżący EBI nr 62/2015

Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami 

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 listopada 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie Zarządu Spółki z Akcjonariuszami. Celem spotkania będzie omówienie wyników, planów rozwoju oraz prezentacja projektów realizowanych przez Bloober Team S.A.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie DM BOŚ przy ul. Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie (wejście od ul. Wspólnej).
Zarząd Emitenta zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy przesyłać na adres mailowy: barbara.kulaga@blooberteam.com.
Wszelkie zapytania dotyczące spotkania prosimy kierować pod adres mailowy biuro@blooberteam.com

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarzadu