Raport bieżący EBI nr 61/2015

Data ukazania się gry Layers of Fear w usłudze Xbox One Preview 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. raportem bieżącym 60/2015 poinformował o dopuszczeniu gry Layers of Fear do programu Xbox One Preview.
Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że dnia 23 października 2015 r. gra Layers of Fear ukaże się w usłudze Xbox One Preview i będzie dystrybuowana po cenie 12,99 USD.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że rozszerzenie kanałów dystrybucji gry Layers of Fear będzie mieć istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu