Raport bieżący EBI nr 60/2015

Gra Layers of Fear dopuszczona do programu Xbox One Preview 

Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje, że gra Layers of Fear została dopuszczona przez Microsoft do programu Xbox One Preview.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu