Dzień: 2015-06-29

Korekta jednostkowego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2014

29 czerwca 2015

Raport Roczny nr 47/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, w jednostkowym raporcie rocznym Spółki Bloober Team S.A. za rok 2014, w Załączniku 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bloober Team, w wyniku pomyłki w części „Istotne zdarzenia i tendencje po zakończeniu 2014 roku” omyłkowo wskazano datę 30 czerwca 2015 jako wyznaczoną datę premiery gry BRAWL na konsolę NVIDIA Shield, podczas gdy gra na ww. konsoli dostępna jest […]

Read More

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2014

29 czerwca 2015

Raport Roczny nr 46/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2014, w Załączniku : Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na Euro, w wyniku pomyłki we wpisywaniu formuły, błędnie przeliczono pasywa wg stanu na dzień 31.12.2013. Ponadto Załącznikowi błędnie nadano numer 2, zamiast numeru 1. W związku z powyższym Emitent publikuje skonsolidowany raport roczny za rok 2014, wraz z załącznikami […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2014

29 czerwca 2015

Raport Roczny nr 45/2015 Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2014r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“ Załączniki: 19718106_Skonsolidowany_raport_roczny_grupy_kapitalowej_Bloober_Team-0 19718106_Zalacznik_1_Oswiadczenia_zarzadu-1 19718106_Zalacznik_2_Wybrane_dane_finansowe_w_przeliczeniu_na_Euro-2 19718106_Zalacznik_3_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_Bloober_Team 19718106_Zalacznik_4Sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2014-4 19718106_Zalacznik_5_Opinia_i_raport_GK_Bloober_Team_2014-5

Read More