Dzień: 2015-06-28

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2014

28 czerwca 2015

Raport Roczny nr 44/2015 Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2014r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: 2014.06.24_BLOOBER_TEAM_SA_RAPORT_ROCZNY_2014-0 Zalacznik_1_Oswiadczenia_Zarzadu-1 Zalacznik_2_Wybrane_dane_finansowe_w_przeliczeniu_na_Euro-2 Zalacznik_3_Sprawozdanie_finansowe_Bloober_Team_SA_31-12-2014-3 Zalacznik_4__Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Bloober_Team-4 Zalacznik_5_Opinia_i_raport_Bloober_Team_2014_-_skan_wersji_podpisanej-5 Zalacznik_6_Informacja_o_stosowaniu_przez_Spolke_Dobrych_Praktyk-6

Read More