Raport bieżący EBI nr 56/2014

Projekt Emitenta na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014)

Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że projekt Emitenta zatytułowany ?Objęcie ochroną patentową innowacyjnego sposobu symultanicznej rozgrywki na dwóch lub większej ilości ekranów? znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach IV konkursu Patent Plus organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Emitent uzyskał dofinansowanie w wysokości 398 275,00 zł co stanowi 79 % kosztów kwalifikowanych
Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że objęcie ochroną patentową sposobu symultanicznej rozgrywki na dwóch lub więcej ekranach będzie mieć znaczący wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu