Raport bieżący EBI nr 54/2014

Premiera Basement Brawl na rynku chińskim

Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że specjalna wersja gry Basement Brawl przygotowana na rynek chiński, ukaże się w oknie startowym konsoli PlayStation 4 na tamtejszym regionie.
Gra Basement Brawl zostanie zaprezentowana 11 grudnia 2014r. na konferencji Sony poświęconej premierze konsoli PlayStation 4 na rynku chińskim.
Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że ukazanie się gry Basement Brawl na konsolę PlayStation4 na terytorium Chin będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu