Raport bieżący EBI nr 52/2014

Zakończenie prac preprodukcyjnych nad grą Scopophobia. 

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Spółka zakończyła prace preprodukcyjne nad grą Scopophobia w wersji na komputery PC oraz PlayStation 4.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu