Raport bieżący EBI nr 51/2014

Rozpoczęcie zamkniętych beta testów gry Basement Brawl

Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że Spółka rozpoczęła zamknięte beta testy gry Basement Brawl.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu