Raport bieżący EBI nr 48/2014

Otrzymanie przez Emitenta decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, że 13 października 2014r. otrzymał decyzję wydaną przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w przedmiocie przyznania dofinansowania na realizację projektu ?Medium- completely innovative design video games?.
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej notyfikacji Emitentowi i na jej mocy otrzymuje on dofinansowanie w wysokości 150 000 Euro na realizację wyżej wspomnianego projektu, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. O przyznaniu dofinansowania Zarząd informował w Raporcie bieżącym 43/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarząd Emitenta podaje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zdarzenie to będzie miało istotny wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu