Raport bieżący EBI nr 46/2014

Udzielenie licencji Sony Computer Entertainment Inc. na grę Basement Brawl w wersji na PlayStation 4 na terytorium Chin 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o udzieleniu licencji Sony Computer Entertainment Inc. na wydanie, dystrybucję, promocję oraz sprzedaż gry Basement Brawl na terytorium Chin w wersji na PlayStation 4.

Licencja została udzielona na okres 5 lat.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że w jego ocenie udzielenie licencji Sony Computer Entertainment Inc. będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Bloober Team S.A. w 2014 oraz 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu