Jendostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2013

Raport Roczny nr 33/2014

Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2013r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

Zalacznik_4_Oswiadczenie_Spolki_w_przedmiocie_stosowania_zasad_Dobrych_Praktyk_-4

Zalacznik_3_Opinia_i_raport_z_badania_przez_bieglego_rewidenta_rocznego_sprawoz-3

Zalacznik_2_SZD_2013_Bloober_Team-2

Zalacznik_1_Sprawozdanie_finansowe_Bloober_Team_S.A._2013-1

Raport_roczny_Bloober_Team_S.A._za_rok_2013-0