Dzień: 24 czerwca 2014

Jendostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2013

24 czerwca 2014

Raport Roczny nr 33/2014 Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2013r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: Zalacznik_4_Oswiadczenie_Spolki_w_przedmiocie_stosowania_zasad_Dobrych_Praktyk_-4 Zalacznik_3_Opinia_i_raport_z_badania_przez_bieglego_rewidenta_rocznego_sprawoz-3 Zalacznik_2_SZD_2013_Bloober_Team-2 Zalacznik_1_Sprawozdanie_finansowe_Bloober_Team_S.A._2013-1 Raport_roczny_Bloober_Team_S.A._za_rok_2013-0

Read More