Dzień: 5 czerwca 2014

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2013

5 czerwca 2014

Raport Roczny nr 34/2014 Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2013r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: Skonsolidowany_raport_roczny-0 Zalacznik_1_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2013-1 Zalacznik_2__Sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2013-2

Read More