Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2012

Raport Roczny nr 18/2013

Emitent przekazuje do publicznej informacji raport roczny za 2012r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 2013.06.26_List_do_Akcjonariuszy-0

Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-6

Oswiadczenie_zarzadu-1

Oswiadczenie_zarzadu_2-2

SZD_2012_Bloober_Team-5

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z DANYMI POROWNYWALNYMI-4

jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-3

oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk-7