Dzień: 2013-06-27

Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2012

27 czerwca 2013

Raport Roczny nr 18/2013 Emitent przekazuje do publicznej informacji raport roczny za 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:  2013.06.26_List_do_Akcjonariuszy-0 Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-6 Oswiadczenie_zarzadu-1 Oswiadczenie_zarzadu_2-2 SZD_2012_Bloober_Team-5 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z DANYMI POROWNYWALNYMI-4 jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-3 oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk-7

Read More

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2012

27 czerwca 2013

Raport Roczny nr 19/2013 Emitent podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny. Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [W_EURO]-1 Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_2012-2 SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_2012-0 Oswiadczenie___Zarzadu-4 Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-_sprawzdanie_skonsolidowane-5 List_do__Akcjonaruszy-3

Read More

ZWZA 27.06.2013

27 czerwca 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 27 czerwca 2013 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Read More