Raport bieżący EBI nr 47/2012

Zawarcie istotnej umowy z S.A.D. GmbH 

Zarząd Bloober Team informuje, że dnia 14 grudnia 2012 roku została zawarta umowa między Emitentem a S.A.D. GmbH.

Zgodnie z zapisami umowy Emitent udzielił S.A.D. GmbH. licencji w zakresie m.in. wytwarzania, sprzedaży (również przez sieć online), dystrybucji oraz publicznego odtwarzania gry A-men w wersji na PC na terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Z tytułu zawartej umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w postaci zaliczki oraz prowizji od ilości sprzedanych egzemplarzy.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie umowy z S.A.D. GmbH będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2013.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu