Raport bieżący EBI nr 45/2012

Istotna zmiana umowy spółki zależnej 

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 r. doszło do zmiany umowy spółki zależnej Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W wyniku zmiany doszło do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.669.400 zł poprzez objęcie przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi dodatkowych 15 907 udziałów o wartości 50 złotych każdy. W konsekwencji Emitent posiada w kapitale zakładowym nowej spółki zależnej 51% udziałów.

Przedmiotem działalności spółki Freeky Games będzie działalność polegająca na tworzeniu gier typu Free to Play na konsole.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu