Raport bieżący EBI nr 44/2012

Zawiązanie spółki zaleznej 

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 r. Emitent zawiązał spółkę zależną: Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Emitent objął 97% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Zgodnie z umową kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 874 050 zł i dzieli się na 17 481 równych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W związku z powyższym Emitent objął 17 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 850.000,00 zł, które stanowią 97% kapitału zakładowego i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym. Docelowo Emitent ma posiadać 51% udziałów w nowoutworzonej spółce, zgodnie z postanowieniami Warunkowej Umowy Inwestycyjnej (raport EBI 39/2012)

Przedmiotem działalności nowo utworzonej spółki będzie działalność polegająca na tworzeniu gier typu Free to Play na konsole.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu