Raport bieżący EBI nr 42/2012

Powołanie członka Rady Nadzorczej 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 9 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na członka Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę na podstawie § 21 ust. 1 Statutu spółki Bloober Team S.A

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu