Raport bieżący EBI nr 41/2012

Uchwały podjęte przez NWZA 9 października 2012 

Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się dnia 9 października 2012 roku w Krakowie, pod adresem Cystersów 9, oraz wyniki głosowań nad podjętymi uchwałami.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

uchwaly-podjte-na-nwz-bloober-team-s.a.-w-dniu-09.10.2012