Raport bieżący EBI nr 40/2012

Zawarcie istotnej umowy z Namco Bandai Games America Inc

Zarząd Bloober Team informuje, że dnia 2 października 2012 roku została zawarta umowa między Emitentem a Namco Bandai Games America Inc.

Zgodnie z zapisami umowy Emitent udzielił Namco Bandai Games America Inc. wyłącznej licencji w zakresie m.in. sprzedaży (przez sieć online), dystrybucji oraz publicznego odtwarzania gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium Ameryki Północnej oraz Południowej, z wyłączeniem terytorium Brazylii. Namco Bandai Games America Inc. odpowiedzialne będzie za przeprowadzenie kampanii promocyjnej i marketingowej gry.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie umowy z Namco Bandai Games America, Inc. będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w latach 2012 i 2013.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu