Raport bieżący EBI nr 39/2012

Zawarcie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu Warunkowej Umowy Inwestycyjnej przez Emitenta.
Dnia 01 października 2012 roku Emitent sfinalizował negocjacje z Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, która zarządza funduszem inwestycyjnym StartMoney, w efekcie czego doszło do zawarcia Warunkowej Umowy Inwestycyjnej. W ramach projektu, po ziszczeniu warunku zawieszającego, Bloober Team S.A obejmie jako pomysłodawca 51% udziałów w nowopowstałej spółce celowej. Docelowo, po ziszczeniu warunku zawieszającego, spółka ta ma pozyskać finansowanie w kwocie stanowiącej w przybliżeniu równowartość 200 000 (dwustu tysięcy) euro.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki w latach 2012-2013.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu