Raport bieżący EBI nr 38/2012

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta.

W dniu 27 września 2012 roku Zarząd Emitenta powziął wiadomość o zawarciu przez iFun4all sp. z o.o., spółkę w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, umowy dotyczącej portingu gry rosyjskiego wydawcy i operatora gier społecznościowych, spółki 101XP, na systemy iOS i Android.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie wskazanej umowy będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki zależnej w latach 2012 – 2013.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu