Raport bieżący EBI nr 37/2012

Rezygnacja osoby nadzorującej 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 września 2012 r. powziął informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Bełecha z członkostwa w Radzie Nadzorczej Bloober Team SA.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu