Raport bieżący ESPI nr 4/2012

Data sporządzenia: 2012-09-12

Skrócona nazwa emitenta; BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o z miane terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 3/2012 z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 października 2012 r., Zarząd Bloober Team S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, podjął decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 października 2012 roku. Spółka informuje ponadto, iż zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została ww. raportem .
Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Krakowie przy ul. Cystersów 9, w siedzibie Spółki.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_BL_9.10.2012r..pdf

projekty_uchwal_NWZ_09.10.2012.pdf

formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika