Raport bieżący ESPI nr 3/2012

Data sporządzenia: 2012-09-06

Skrócona nazwa emitenta: Bloober Team S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień października 2012 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_BL_3.10.2012r..pdf

projekty_uchwal_NWZ_03.10.2012.pdf

formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika