Raport bieżący ESPI nr 1/2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
OGLOSZENIE_ZWZPROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf

PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnikaPROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf