Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2011

Raport Roczny nr 12/2012

Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2011.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

2012.05.07_BLOOBER_TEAM_SA_RAPORT_ROCZNY_2011