Raport bieżący EBI nr 19/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku 

Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

1. Piotr Babieno 353380 akcji, 353380 głosów, co stanowiło 44,82 % głosów na tym Zgromadzeniu i 26,55 % ogólnej liczby głosów.

2. Piotr Bielatowicz, 80020 akcji, 80020 głosów, co stanowiło 10,15 % głosów na tym Zgromadzeniu i 6,01 % ogólnej liczby głosów.

3. SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, 354752 akcji, 354752 głosów, co stanowiło 44,99 % głosów na tym Zgromadzeniu i 26,66 % ogólnej liczby głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało łącznie 788453 głosów.
Ogólna liczna głosów w Spółce wynosi 1330789.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % w zw. z § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu