Raport bieżący ESPI nr 2/2011

Data sporządzenia: 2011-08-23

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2011 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

OGLOSZENIE.pdf

WZORY_UCHWAL.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf