Raport bieżący EBI nr 14/2011

Zawarcie istotnej umowy 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa między iFun4all sp. z o.o., spółką w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, a spółką TDC (Asian) Ltd.

Umowa dotyczy gry „Paper Wars: Cannon Fodder” na urządzenia mobilne i telefony komórkowe.

iFun4all sp. z o.o. udzieliła TDC (Asian) Ltd. licencji wyłącznej w zakresie m.in. dystrybucji i korzystania z ww. gry w wersji Android na terytorium Chin. TDC (Asian) Ltd. będzie odpowiadać za promocję gry w Chinach.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie umowy z TDC (Asian) Ltd. będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe iFun4all sp. z o.o. w roku 2011.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu