Raport bieżący EBI nr 12/2011

Zawarcie istotnej umowy z Bulkypix sas 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy z francuskim wydawcą gier na platformę iOS – spółką Bulkypix sas.

Emitent udzielił Bulkypix wyłącznej licencji m.in. w zakresie dystrybucji, sprzedaży i promocji gier Music Master Chopin Classic, Music Master Chopin Rock, Music Master Chopin Pop w wersji na platformę iOS na terytorium wszystkich państw świata, poza Japonią, Chinami i Polską.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie umowy z Bulkypix sas będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w roku 2011.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu