Raporty ESPI 2018

Raport bieżący ESPI nr 35/2018

5 grudnia 2018

Data sporządzenia: 2018-12-05 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zakończenie procesu certyfikacji oraz data premiery early access gry „2084” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 34/2018

4 grudnia 2018

Data sporządzenia: 2018-12-04 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Aktualizacja daty premiery >observer_ na Nintendo Switch Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym decyzję o ustaleniu nowej daty premiery swojej gry „>observer_”(dalej jako „Gra”) w wersji na platformę Nintendo Switch. […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 33/2018

30 listopada 2018

Data sporządzenia: 2018-11-30 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Aktualizacja daty premiery gry “The Padre” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 listopada 2018 powziął informację od swojej spółki zależnej: […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 32/2018

21 listopada 2018

Data sporządzenia: 2018-11-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 31/2018

7 listopada 2018

Data sporządzenia: 2018-11-07 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MSP Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako Emitent, podaje do wiadomości, że powziął wiadomość o przyznaniu w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 30/2018

25 października 2018

Data sporządzenia: 2018-10-25 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ujawnienie tytułu gry tworzonej we współpracy z Gun Media Holdings Inc. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Gun Media Holdings Inc. z siedzibą w Lexington, Stany Zjednoczone (dalej jako „Wydawca”) ujawniła […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 29/2018

5 października 2018

Data sporządzenia: 2018-10-05 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Creatywna Europa Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako Emitent, podaje do wiadomości, że dnia 5 października 2018 roku powziął wiadomość o przyznaniu w ramach programu Creatywna Europa – MEDIA, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 28/2018

27 września 2018

Data sporządzenia: 2018-09-27 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Data premiery gry „The Padre” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 września 2018 powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 27/2018

11 września 2018

Data sporządzenia: 2018-09-11 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Premiera specjalnego zestawu Mistrzów Horroru Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym wiadomość od swojego wydawcy Aspyr Media Inc. o dacie światowej premiery specjalnego wspólnego wydania (tzw. bundle) […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 26/2018

31 sierpnia 2018

Data sporządzenia: 2018-08-31 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na dzień 30 sierpnia 2018 r. w trybie art. 19 ust. 1 […]

Read More