Raporty ESPI 2017

Raport bieżący ESPI nr 53/2017

29 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-29 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 52/2017

20 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-20 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Otrzymanie informacji o zakończeniu procesu certyfikacji gry BRAWL na konsolę Nintendo Switch Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że powziął dziś wiadomość o zakończeniu przez Qubic Games S.A. (dalej jako „Kontrahent”) procesu certyfikacji gry BRAWL Emitenta w wersji na konsolę Nintendo […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 51/2017

18 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy z Zero Gravity dotyczącej produkcji filmu opartego na grze „>observer_”. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości zawarcie w dniu 18 grudnia 2017 r. istotnej umowy ze spółką Zero Gravity z siedziba w Los […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 50/2017

18 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy z Circle Entertainment Ltd. Na wydanie gry Layers of Fear: Legacy na rynku azjatyckim. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości zawarcie w dniu 18 grudnia 2017 r. istotnej umowy z Circle Entertainment […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 49/2017

18 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zakończenie prac nad Layers of Fear: Legacy Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, że zakończył prace produkcyjne nad grą: „Layers of Fear: Legacy” w wersji na platformę Nintendo Switch (dalej jako „Gra”). Ponadto Emitent informuje, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 48/2017

18 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Strategia Spółki Bloober Team S.A. na lata 2018 – 2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości założenia przyjętej w dniu 18 grudnia 2017 r. Strategii Biznesowej Spółki na lata 2018-2020 („Strategia”). 1. […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 47/2017

18 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Aktualizacja planów wydawniczych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) zaktualizował harmonogram wydawniczy swoich kluczowych produkcji na lata 2018-2019, zamierzając we wskazanym okresie wydać 4 gry. Dla każdego z tytułów Emitent planuje unikalne działania promocyjne. Pierwsza […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 46/2017

7 grudnia 2017

Data sporządzenia: 2017-12-07 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Rozwiązanie umowy wydawniczej Layers of Fear: Legacy na Nintendo Switch wraz z informacją o dacie premiery Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Layers of Fear: Legacy” […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 45/2017

20 listopada 2017

Data sporządzenia: 2017-11-20 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy-memo z DJ2 Entertainment Inc. na stworzenie produktów franczyzowych gry „>observer_” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A., dalej jako „Emitent” informuje, że 20 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę-memo z DJ2 Entertainment Inc., zwaną dalej „DJ2 Entertainment”, na podstawie której DJ2 Entertainment będzie podejmować […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 44/2017

16 listopada 2017

Data sporządzenia: 2017-11-16 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy-memo z DJ2 Entertainment Inc. na stworzenie produktów franczyzowych gry „Layers of Fear” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A., dalej jako „Emitent” informuje, że 16 listopada 2017 roku Emitent podpisał umowę-memo z DJ2 Entertainment Inc., zwaną dalej „DJ2 Entertainment”, na podstawie której DJ2 Entertainment […]

Read More