Raporty ESPI 2015

Raport bieżący ESPI nr 16/2015

4 listopada 2015

Data sporządzenia: 2015-11-04 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zwiększenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 15/2015

2 listopada 2015

Data sporządzenia: 2015-11-02 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 14/2015

27 sierpnia 2015

Data sporządzenia: 2015-08-27 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zwiększenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 13/2015

22 lipca 2015

Data sporządzenia: 2015-07-22 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. w dniu 21 lipca 2015 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 11/2015

25 czerwca 2015

Data sporządzenia: 2015-06-25 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 lipca 2015 r. Podstawa prawna: Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A., zwołanego […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 10/2015

3 czerwca 2015

Data sporządzenia: 2015-06-03 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. na dzień 29 czerwca 2015r. na godzinę 12:00w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 8/2015

17 kwietnia 2015

Data sporządzenia: 2015-04-17 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 7/2015

15 kwietnia 2015

Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zwiększenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 6/2015

27 marca 2015

Data sporządzenia: 2015-03-27 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 5/2015

27 marca 2015

Data sporządzenia: 2015-03-27 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More