Raporty ESPI 2014

Raport bieżący ESPI nr 5/2014

18 grudnia 2014

Data sporządzenia: 2014-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Korekta raportu bieżącego 4/2014 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Emitent niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego 4/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Opublikowany raport omyłkowo nie zawierał pełnej treści. Poniżej znajduje się pełna treść raportu: Na podstawie […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 4/2014

18 grudnia 2014

Data sporządzenia: 2014-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 2/2014

4 czerwca 2014

Data sporządzenia: 2014-06-04 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014r Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2014 r., Zarząd Bloober Team S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na wniosek […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 1/2014

1 czerwca 2014

Data sporządzenia: 2014-06-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014r Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 czerwca 2014r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. […]

Read More