Raporty ESPI 2013

Raport bieżący ESPI nr 5/2013

1 lipca 2014

Data sporządzenia: 2014-07-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Korekta raportu bieżącego 4/2013- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 4/2013

1 lipca 2014

Data sporządzenia: 2014-07-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 4/2013

8 października 2013

Data sporządzenia: 2013-10-08 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 3/2013

28 czerwca 2013

Data sporządzenia: 2013-06-28 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 1/2013

31 maja 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 czerwca 2013r. na godzinę 11:00 w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 1, 00- 906 […]

Read More