Raporty ESPI 2012

Raport bieżący ESPI nr 6/2012

10 października 2012

Data sporządzenia: 2012-10-10 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bloober Team S.A. w dniu 9 października 2012 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 4/2012

12 września 2012

Data sporządzenia: 2012-09-12 Skrócona nazwa emitenta; BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o z miane terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 3/2012 z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 października 2012 r., Zarząd Bloober Team S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, podjął decyzję […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 3/2012

6 września 2012

Data sporządzenia: 2012-09-06 Skrócona nazwa emitenta: Bloober Team S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień października 2012 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 2/2012

2 lipca 2012

Data sporządzenia: 2012-07-02 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 1/2012

1 czerwca 2012

Data sporządzenia: 2012-06-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 […]

Read More