Raporty ESPI 2011

Raport bieżący ESPI nr 4/2011

5 września 2011

Data sporządzenia: 2011-09-05 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 2/2011

23 sierpnia 2011

Data sporządzenia: 2011-08-23 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 1/2011

13 lipca 2011

Data sporządzenia: 2011-07-13 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przekroczenie progu 5% liczby głosów przez akcjonariusza Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More