Raporty EBI 2023

Raport EBI 5/2023 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022

17 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Raport Roczny Skonsolidowany […]

Read More

Raport EBI 4/2023 Raport roczny Bloober Team za rok 2022

17 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. 2022-0 Sprawozdanie […]

Read More

Raport EBI 3/2023 Wpis nowego adresu Spółki do KRS

8 marca 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu nowego adresu Spółki – Aleja Pokoju 18B, 31-564 Kraków – do Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca […]

Read More

Raport EBI 2/2023 Zmiana adresu Spółki

1 marca 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały Zarząd postanowił zmienić adres Spółki z dotychczasowego adresu: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków na nowy: Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków. Na datę publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Podstawa prawna: § 3 ust. 1.15 Załącznika […]

Read More

Raport Bieżący nr 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

26 stycznia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach: – za I kwartał 2023 roku – w dniu 15 maja 2023 roku; – za II kwartał 2023 roku – w dniu 11 sierpnia 2023 roku; – za III kwartał 2023 roku – w dniu 14 listopada 2023 roku. Jednostkowy […]

Read More