Raporty bieżące ESPI 2023

Raport ESPI 7/2023 Informacja o przyjęciu Planu Strategicznego Emitenta na lata 2023-2027

7 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje o przyjęciu przez Zarząd Emitenta oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta Planu Strategicznego Spółki obejmującego lata 2023 – 2027. Przyjęty Plan Strategiczny Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Plan Strategiczny Bloober Team 2023-2027

Read More

Raport ESPI 6/2023 Aktualizacja daty premiery gry Layers of Fear

20 lutego 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz do raportu bieżącego ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji daty światowej premiery gry „Layers of Fear”, planowanej pierwotnie na pierwszy kwartał 2023 r., oraz wyznaczeniu jej daty na miesiąc czerwiec 2023 r. […]

Read More

Raport ESPI 5/2023 Wydanie gry „The Medium” na Apple MAC

16 lutego 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że gra „The Medium” zostanie wydana na komputery Apple MAC w trzecim kwartale 2023 r. W ocenie Emitenta może mieć to wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.

Read More

Raport ESPI 4/2023 Rozpoczęcie prac produkcyjnych nad nową grą

10 lutego 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczął we współpracy ze spółką Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie prace produkcyjne nad nową grą Emitenta o kodowej nazwie M, której premiera planowana jest na 2024 rok. W ocenie Emitenta produkt ten będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

27 stycznia 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 27 stycznia 2023 roku przez tę spółkę istotnej umowy z fińskim studiem deweloperskim Winterveil Studios Oy, na wydanie gry „Afterdream” (dalej jako „Gra”) na platformę Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

5 stycznia 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 5 stycznia 2023 roku przez tę spółkę istotnej umowy z polskim deweloperem HARVESTER GAMES Remigiuszem Michalskim, na wydanie gry „Burnhouse Lane” (dalej jako „Gra”) na platformę Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Creative Artists Agency

4 stycznia 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 stycznia 2023 r. Emitent zawarł istotną umowę z Creative Artists Agency z siedzibą w Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dalej jako „CAA”), dotyczącą współpracy oraz reprezentacji Emitenta w szczególności w branży filmowej i telewizyjnej („Umowa”). Umowa nie dotyczy reprezentacji Emitenta w zakresie produkcji i wydawania gier komputerowych. Postanowienia Umowy nie odbiegają […]

Read More