Raporty bieżące ESPI 2022

Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

10 sierpnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10.08.2022 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Fabryczna Office Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie umowa najmu, której przedmiotem jest powierzchnia biurowa znajdująca się w budynku biurowym Fabryczna Office Park zlokalizowanym w Krakowie przy Alei Pokoju 18b. Umowa została zawarta na czas określony wynoszący […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

9 sierpnia 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 09 sierpnia 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem Not A Sailor Studios, LLC z siedzibą w Mokenie, Illinois w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Buddy Simulator 1984” […]

Read More

Uchwała o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.

28 lipca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2022 roku otrzymał Uchwałę nr 735/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) z dnia 28 lipca 2022 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł […]

Read More

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. przez KDPW

11 lipca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), informuje że w dniu 11 lipca 2022 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) oświadczenie nr 608/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku, na mocy którego KDPW postanowiło zarejestrować w KDPW 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oraz nadać im kod ISIN PLBLOBR00014 (dalej jako […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

1 lipca 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 30 czerwca 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z kanadyjskim deweloperem Blazing Bit Games Inc. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Nightmare Reaper” […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

30 czerwca 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 30 czerwca 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Maciejem Radwańskim aka Pleasantly Friendly Games. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „No Son of […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

13 czerwca 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 13 czerwca 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Péter Ifju z siedzibą w Dunakeszi, Węgry. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Remorse: The List” (dalej […]

Read More

Ustalenie daty premiery „Layers of Fears”

7 czerwca 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 98/2021 z dnia 29 września 2021 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanej dacie światowej premiery gry „Layers of Fears” (dalej jako „Gra”), nowego produktu związanego z posiadaną przez Emitenta marką „Layers of Fear”, na platformy PC, Play Station 5, Xbox X|S w wersji cyfrowej w pierwszym kwartale 2023 r. […]

Read More

Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Layers of Fear”

7 czerwca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Layers of Fear” (dalej jako „Gra”), zawarta pomiędzy Bloober Team S.A. a Aspyr Media Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron, a Emitent nabył powrotnie wszelkie prawa do Gry. O zawarciu umowy wydawniczej z Aspyr Media Inc. Emitent informował […]

Read More

Treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

6 czerwca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał. Emitent informuje również o braku […]

Read More