Raporty bieżące ESPI 2022

Raport ESPI 42/2022 Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

23 grudnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu Emitentowi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2022 -Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania do wysokości 4 976 077,14 złotych na realizację projektu „Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, […]

Read More

Raport ESPI 41/2022 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia notowań na GPW

22 grudnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. postanowił o zarekomendowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał koniecznych do ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Read More

Raport ESPI 40/2022 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

9 grudnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu, do umowy zawartej 20 kwietnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Rozwój firmy Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynkach zagranicznych”, dotyczącego zmiany maksymalnej wartość dofinansowania na 272 775,00 […]

Read More

Raport ESPI 39/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

22 listopada 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 21 listopada 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy dystrybucyjnej z Limited Run Games Inc. z siedzibą w Apex w Stanach Zjednoczonych, na dystrybucję fizycznej wersji gry „Buddy Simulator 1984” (dalej jako „Gra”) na platformę Nintendo Switch na terytorium Ameryki […]

Read More

Raport ESPI 38/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

21 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 21 października 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z polskim deweloperem STUDIO GRAFIKI I GIER PETUMS Tomaszem Ostafinem, na wydanie gry „Papetura” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation […]

Read More

Raport ESPI 37/2022 Data premiery gry „The Medium” w PlayStation Plus

12 października 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 z dnia 18 kwietnia 2022 r. informuje, że dziś powziął informację o ustaleniu daty premiery gry „The Medium” w usłudze PlayStation Plus na dzień 18 października 2022 r. W ocenie Emitenta będzie mieć to wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2022 roku i w kolejnych okresach.

Read More

Raport ESPI 36/2022 Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

11 października 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 października 2022 r. otrzymał powiadomienia od Piotra Babieno – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Karoliny Nowak – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowych powiadomieniach przedstawiają […]

Read More

Raport ESPI 35/2022 Zawarcie umowy współpracy dotyczącej przygotowania produkcji serialu opartego na grze „The Medium”

4 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 4 października 2022 r. umowy ze spółką Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy oraz zakresu obowiązków w przygotowaniu produkcji (ang. development) serii utworów audiowizualnych (serialu) opartej na grze pt. „The Medium”, wyprodukowanej przez Emitenta (dalej jako „Umowa”). Celem Umowy jest potwierdzenie i określenie warunków współpracy stron […]

Read More

Raport ESPI 34/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

13 września 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 13 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem NC Studios LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na wydanie gry „Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4 […]

Read More

Raport ESPI 33/2022 Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

12 września 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że dziś otrzymał informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 12 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy ze spółką Limited Run Games, Inc. z siedzibą w Apex w Stanach Zjednoczonych, na wydanie wersji fizycznej, wersji kolekcjonerskiej oraz wersji standardowej gry „Nightmare Reaper” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox […]

Read More