Raporty bieżące ESPI 2021

Raport ESPI 1/2021 Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

14 stycznia 2021

Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że dzisiaj otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu przez tę spółkę istotnej umowy z Limited Run Games Inc. z siedzibą w Raleigh, Stany Zjednoczone, na wydanie oraz dystrybucję gry DARQ Complete Edition w wersji pudełkowej na platformę PlayStation 5 _dalej jako „Gra”_. Planowany termin rozpoczęcia dystrybucji Gry […]

Read More

Raport ESPI 128/2020 Korekta raportu bieżącego nr 123/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

8 stycznia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ przekazuje poniżej korektę raportu bieżącego nr 123/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. dotyczącego sprzedaży akcji własnych w ramach programu motywacyjnego. W podsumowaniu wskazanego raportu zostało omyłkowo wskazane, że Spółka do tej pory sprzedała osobom uprawnionym łącznie 17 396 […]

Read More