Raporty bieżące ESPI 2021

Raport ESPI 112/2021 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

21 grudnia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 20.12.2021 r. umowy pomiędzy Emitentem, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu TAS _TestAutomationSystem_ – narzędzia optymalizującego proces testowania gier”. Maksymalna wartość dofinansowania […]

Read More

Raport ESPI 111/2021 Zwarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

9 grudnia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 9 grudnia 2021 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Mateuszem Belickim […]

Read More

Raport ESPI 110/2021 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o. o.

18 listopada 2021

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 17 listopada 2021 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Unseen Silence S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o. o. stał się […]

Read More

Raport ESPI 109/2021 Ustalenie daty premiery „The Medium” na terytorium Japonii

2 listopada 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu daty premiery gry „The Medium” _dalej jako „Gra”_ na platformach PC oraz Play Station 5 w wersji pudełkowej oraz Play Station 5 w wersji cyfrowej na terytorium Japonii na dzień 10 marca 2022 r. W […]

Read More

Raport ESPI 108/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Rogue Games, Inc.

26 października 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2021 r. Emitent zawarł istotną umowę produkcyjno – wydawniczą ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue Games”_, dotyczącą realizacji niezapowiedzianej jeszcze gry _”Umowa”_. […]

Read More

Raport ESPI 107/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 19 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

19 października 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 19 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu: 1_ treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym […]

Read More

Raport ESPI 106/2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

19 października 2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 % Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 19 października 2021 […]

Read More

Raport ESPI 105/2021 Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

13 października 2021

Zarząd Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2021 zawiadamia, że zmianie uległo miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 października 2021 roku na godzinę 10.00. Nowym miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie Hotel Vienna House Easy Cracow, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków. Przedmiotowa zmiana jest spowodowana koniecznością zapewnienia większego bezpieczeństwa i odpowiednich warunków […]

Read More

Raport ESPI 104/2021 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

12 października 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego […]

Read More

Raport ESPI 103/202 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

8 października 2021

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomień od Serene Century Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych _dalej „Serene Century”_ działającej na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku […]

Read More